De Korte Muiderweg wordt opnieuw ingericht. De weg gaat er anders uitzien en de maximale snelheid binnen de bebouwde kom wordt 30 km per uur. Inmiddels is er de nodige discussie over de uitwerking van dit plan.

Op 15 januari wordt er een informatie avond over de herinrichting gehouden, in de kantine van voetbalvereniging FC Weesp op Papelaan 153.

Van 19.30 – 21.00 uur worden bewoners geïnformeerd door de gezamenlijke ontwikkelaars van de Bloemendalerpolder, de GEM, en door de gemeente over het deel buiten de bebouwde kom. Meer informatie van de gemeente over de informatiebijeenkomst volgt nog.