Wijkraad Noord West is te bereiken via noordwest@stadsraadmuiden.nl.

Leden van de Wijkraad zijn:

 • Yolanda Campfens
 • Ada Gieling
 • Fred Winnubst

Wat doet de Wijkraad Noordwest?

Wij zijn een platform waar u uw vragen, verzoeken, klachten en zorg kunt aanmelden. Dit geldt niet voor de persoonlijke belangen van de wijkbewoners, er moet altijd sprake zijn van een wijkbelang. De wijkraad ziet er op toe dat de meldingen worden opgepakt en bespreken deze waar nodig direct met de stadsraad en of de gemeente Gooise Meren. De wijkraad heeft vooral een signalerende en adviserende bevoegdheid en kan dus niets afdwingen. Wel mogen wij gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit alles in het kader van de burgerparticipatie.

Communicatie

Via de leden en de website van de Stadsraad Muiden, waar u ons kunt vinden onder het kopje wijkraden, zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en lopende zaken. Via email noordwest@stadsraadmuiden.nl zijn wij te bereiken.

Lopende zaken

 • Verkeersveiligheid
  • Overlast snelheid racefietsen/ speedpedelecs en vrachtverkeer.
  • Verkeersontwikkeling t.a.v. ontsluitingswegen, Krijgsman, Amsterdamse poortbrug.
  • Duidelijker aangeven dat het hier gaat om vergunninghouders gebied.
  • Parkeerbeleid, terug naar blauwe zones (zie mobiliteitsvisie).
 • Leefbaarheid
  • Aanzicht van de wijk gaat hard achteruit. Mede door jarenlang achterstallig onderhoud van de voormalige woningcorporatie. Het gaat om sociale woningbouw waarbij onze bewoners ook in een gerieflijk (geïsoleerd) huis willen wonen.
  • Veel gehoorde klachten over niet onderhouden van tuinen; welke worden gebruikt als opslagplaats, autoparkeerplaats of vol gelegd met tegels.
  • Kliko’s als sta in de weg in de achterpaden waarbij de gemeente eigenaar van deze grond is.
  • Sociale cohesie terug in de wijk, meer samenhang.
  • Buurtkamer (momenteel in oprichting) als pilot voor de komende tijd zolang het schoolgebouw er nog staat.
  • Onderhoud gemeentelijk groen, meer beplanting is biodiversiteit.
  • Uitbreiding strandje en horeca Westbatterij? Qua verkeer; ontsluitingsweg; drukte toerisme?

Momenteel is project integrale aanpak Muiden Noord West van start gegaan, waar bovenstaande punten deels in meegenomen worden!