Wijkraad Zuidwest is te bereiken via zuidwest@stadsraadmuiden.nl.

Leden van de Wijkraad zijn:

  • Carla van Worcum
  • Monika Meijer
  • Mark Raming

Wat doet de Wijkraad Zuidwest?

Wij zijn een platform waar u uw vragen, verzoeken, klachten en zorg kunt aanmelden. Dit geldt niet voor de persoonlijke belangen van de wijkbewoners, er moet altijd sprake zijn van een wijkbelang. De wijkraad ziet er op toe dat de meldingen worden opgepakt en bespreken deze waar nodig direct met de stadsraad en of de gemeente Gooise Meren. De wijkraad heeft vooral een signalerende en adviserende bevoegdheid en kan dus niets afdwingen. Wel mogen wij gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit alles in het kader van de burgerparticipatie.

Communicatie

Via de leden en de website van de Stadsraad Muiden, waar u ons kunt vinden onder het kopje wijkraden, zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en lopende zaken. Via email zuidwest@stadsraadmuiden.nl zijn wij te bereiken.

Lopende zaken

  • Bushalte: de bushalte behouden op de Weesperweg i.v.m. veiligheid op de Amsterdamsestraatweg.
  • Rioolvervanging: krijgt Zuidwest ook rioolvervanging en zo ja op welke termijn?
  • Warmtenet: zijn er plannen voor warmtenet en wordt er in Zuidwest naar gekeken? Is de rioolvervanging eventueel te combineren met de aanleg van warmtenet?
  • Voetpad: er zijn twee voetpaden in Zuidwest die als fietspad worden gebruikt, te weten: de Fluit richting Weesperweg en Amsterdamsestraatweg richting het bos langs de voetbalvelden*.
  • Verlichting: op het voetpad Fluit richting Weeperweg staat een lantaarnpaal enorm scheef. Kan deze worden rechtgezet?
  • Groenvoorzieningen bestrating: de groenvoorziening is, net als in heel Muiden, ver onder de maat. De wijk wordt nu opnieuw bestraat. Is dit de wat wij kunnen verwachten van een opknapbeurt of is dit een tussenoplossing?

*Wij stellen voor bij het voetpad Fluit richting Weesperweg een derde hek te plaatsen als belemmering voor fietsers en brommers, en de hekjes terug langs beide zijden en aan de slootkant de hoge variant zoals die achter het Karveel langs het bos. Ook borden met de aanduiding dat het een voetpad betreft voor beide genoemde voetpaden. Ook op het voetpad langs het voetbalveld zouden hekken geplaatst moeten worden om het fietsen te ontmoedigen. Wij denken dat deze maatregelen de veiligheid enorm ten goede komen.