Leden van de werkgroep zijn:

  • Marcelle Visee
  • Monique van Loenen
  • Anja Roozeveld van der ven
  • Jan Portengen

Wat doet de werkgroep MuidenGroen?

De werkgroep MuidenGroen richt zich op het bevorderen van de aanleg, het behoud en herstel van natuur en openbaar groen in en om de stad Muiden. Zij wil de bewustwording en betrokkenheid voor groen vergroten bij Gemeente en de inwoners van Muiden. De werkgroep wil graag samenwerken met de gemeente t.a.v. meer, eco-vriendelijker en mooier groen.

Contact

De werkgroep is bereikbaar via email muidengroen@stadsraadmuiden.nl

 

Lopende zaken

  • Voorgenomen boom-kap bij project “Entree Muiden Zuidwest”:
    Wij geven extra aandacht aan de wens die geuit is door de inwoners in participatiebijeenkomsten m.b.t. het willen behouden van de Lindeboom en het plantsoentje op de rotonde bij de Amsterdamse Poortbrug. In de huidige projecttekeningen is deze niet meer opgenomen.
    De werkgroep heeft een bord geplaatst bij de Lindeboom en er is contact opgenomen met de Projectleder “Entree Muiden Zuidwest” en de beleidsmedewerker Groenvoorziening van Gooise Meren.