De wijkraad Mariahoeve vergadert het laatst halfjaar van 2024 op de laatste maandag van de maand in juni, september en november. Bij gebrek aan belangstelling komt het spreekuur te vervallen maar wij zijn altijd bereikbaar via ons emailadres: mariahoeve@stadsraadmuiden.nl

Leden van de Wijkraad zijn:

 • Ineke Rutten
 • Cor Rijnbeek
 • Ben Boogaard
 • Jan Portengen
 • Richard Soeter
 • Wim Gerritsen

Wat doet de Wijkraad Mariahoeve?

Wij zijn een platform waar u uw vragen, verzoeken, klachten en zorg kunt aanmelden. Dit geldt niet voor de persoonlijke belangen van de wijkbewoners, er moet altijd sprake zijn van een wijkbelang. De wijkraad ziet er op toe dat de meldingen worden opgepakt en bespreken deze waar nodig direct met de stadsraad en of de gemeente Gooise Meren. De wijkraad heeft vooral een signalerende en adviserende bevoegdheid en kan dus niets afdwingen. Wel mogen wij gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit alles in het kader van de burgerparticipatie.

Communicatie

Via de leden en de website van de Stadsraad Muiden, waar u ons kunt vinden onder het kopje wijkraden, zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en lopende zaken. Verwacht van ons geen wonderen maar in overleg met elkaar kunnen we zeker een stap verder komen. De krachten bundelen heeft meer zin dan dat elk individu dit gaat doen. Via email mariahoeve@stadsraadmuiden.nl zijn wij te bereiken.

Lopende zaken

 • Betere spreiding in de wijk m.b.t. laadpalen voor elektrische auto’s.
 • Verleggen fietspad bij Mariahoeveweg.
 • Voorgenomen verplaatsing bushalte Mariahoeve naar Spieringbrug (dit wordt een groot probleem vooral voor mensen die minder goed ter been zijn, en geen veilige route voor m.n. kinderen die in donker naar de bus moeten lopen). Ook voor Toeristen niet handig omdat er een TOP (toeristenopstapplaats) bij P2 zit.

Geplande zaken die nu nog niet actueel zijn

 • Verleggen Mariahoeveweg.
 • Looproute(s) van P2 naar Vestingplein en Muiderslot.
 • Aanleg voedselbos en bereikbaarheid.
 • Projecten die betrekking hebben op betreffende wijk uitbesteden aan de desbetreffende wijkraad.
 • Projecten die meerdere wijken betreffen uitbesteden aan de betreffende wijken die dit in goede samenspraak met de Stadsraad bespreken.
 • Buitenactiviteiten Wijkraad Mariahoeve.