Beste inwoner van Muiden, de Stadsraad is er voor u!

Muiden maakt deel uit van gemeente Gooise Meren met zo’n 60.000 inwoners. Daarmee is de kleinschaligheid verdwenen. De Stadsraad Muiden wil de afstand tussen de inwoners en het gemeentebestuur verkleinen. De Stadsraad is uitdrukkelijk geen politiek platform, maar biedt ruimte aan alle inwoners van Muiden om hun stem te laten horen over alle belangrijke zaken die in Muiden spelen.

Hoe werkt de stadsraad?

Doelstelling van de Stadsraad is kort gezegd het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners van Muiden. Om deze doelstelling te realiseren zorgt de Stadsraad voor goede communicatie met en tussen de inwoners van Muiden en het bestuur van Gooise Meren.

De Stadsraad kan acteren n.a.v. verzoeken van inwoners en/of de gemeente. Het bestuur van de Stadsraad prioriteert de onderwerpen en bepaalt welke acties/initiatieven te starten, ook gegeven de beschikbare capaciteit en tijd. De Stadsraad richt zich primair op zaken die grotere groepen inwoners betreffen.

De Stadsraad kan de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven. De Stadsraad baseert deze adviezen altijd op basis van overleg met en/of raadpleging van bewonersgroepen. De Stadsraad streeft er naar om voor een specifiek onderwerp zoveel mogelijk van de (direct) betrokken inwoners in de gelegenheid te stellen (digitaal) hun mening te geven.

De Stadsraad voert geregeld overleg met de (wijk)wethouders en heeft korte lijnen met het gemeentehuis.

Lid worden van de Vereniging Stadsraad Muiden

De Stadsraad is er voor elke inwoner van Muiden. Lid worden van de Vereniging Stadsraad Muiden is niet noodzakelijk om actief te kunnen participeren, maar wordt wel gezien als een teken dat u de Stadsraad belangrijk vindt. De leden benoemen het bestuur en kunnen ook zelf bestuurslid worden. Omdat de gegevens van de leden bij ons bekend zijn, kunnen wij hen persoonlijk informeren over vergaderingen, lezingen, verkiezingen, etc. En hun mening vragen over allerlei zaken.

Lid worden kan door aanmelding per e-mail of per brief bij de secretaris, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Of klik hier op: aanmelden. De minimum leeftijd is 18 jaar en het lidmaatschap is gratis. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak.

Bestuur Stadsraad Muiden

Het bestuur van de Stadsraad Muiden bestaat momenteel uit 4 personen.

De bestuursleden zijn:
Jeroen Hilbrink – Voorzitter
Ada Gieling van den Berg – Secretaris
Monique van Loenen – Bestuurslid
Matthijs Wink – Penningmeester, webmaster

Documenten

Hieronder vindt u de links naar de oprichtingsakte en het huishoudelijk reglement.

Oprichtingsakte Vereniging Stadsraad Muiden (990 downloads )
Stadsraad Muiden Huishoudelijk Reglement (1181 downloads )