De gemeenteraad heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten voor het herstellen van de Vestingwallen en de nieuwe inrichting van het Vestingplein. Het project brengt de cultuurhistorie tot leven en biedt ook kansen voor een levendig en mooi plein voor de omwonenden en ondernemers. In het planproces wordt gewerkt aan een inrichtingsplan dat voorgelegd wordt aan het bestuur. Het ontwerp zal op een interactieve manier worden opgesteld met bewoners en belanghebbenden.

De Nota van Uitgangspunten is het vertrekpunt voor de herinrichting van het Vestingplein en het herstel van de Vestingwallen Muiden. Er wordt stapsgewijs gewerkt van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. U bent van harte welkom bij de eerste bewonersbijeenkomst op 8 mei in de Kazerne in Muiden van 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens deze avond presenteert de gemeente het voorlopig ontwerp en is er de mogelijkheid om hierop te reageren. De feedback wordt meegewogen in het ontwerp van het definitief ontwerp.

In oktober zal de laatste bewonersavond plaatsvinden waar het definitief ontwerp gepresenteerd wordt.
Klik hier voor meer informatie over dit project op de website van de gemeente.