Op 10 oktober jl. organiseerde de Stadsraad een discussieavond over het onderwerp “Muiden autoluw” in zaal Gieling. De opkomst was hoog, de hele zaal was vol.

Tijdens de avond presenteerde de Stadsraad kort de resultaten van de eerdere enquêtes die zijn gehouden om te bepalen welke onderwerpen de leden belangrijk vinden om aan te pakken. Daarna liet de werkgroep Verkeer een eerste overzicht zien van mogelijke scenario’s voor het autoluw(er) maken van Muiden. De reacties van de avond worden zo snel mogelijk verwerkt.

Klik op onderstaande link om de presentatie van 10 oktober te downloaden.
Muiden autoluw in zaal Gieling (983 downloads )