Op 10 oktober jl. organiseerde de Stadsraad een discussieavond over het onderwerp “Muiden autoluw” in zaal Gieling. De opkomst was hoog. Als vervolg op deze avond volgt nu deze enquête.

Het straatprofiel van Muiden is bedacht in de voorgaande eeuwen. Tegenwoordig zijn de auto’s steeds breder en is het verkeer steeds drukker. Redenen om naar “Muiden autoluw” te kijken.

Wat proberen we te bereiken:

 • Minder verkeersdrukte in Amsterdamsestraat/Sluisstraat/Naarderstraat
 • Meer ruimte en toegang voor voetgangers en inwoners die slecht ter been zijn
 • Afname van de snelheid van wielrenners en elektrische fietsen
 • Goede bereikbaarheid voor hulpdiensten


De werkgroep Verkeer van de Stadsraad Muiden heeft naar diverse mogelijkheden gekeken voor “Muiden autoluw”. Op hoofdlijnen zijn er een aantal opties.:

 • Sluisbrug: huidige situatie handhaven, eenrichtingsverkeer instellen of geheel voor auto’s afsluiten
 • Vesting Muiden: huidige situatie handhaven of de vesting alleen toegankelijk maken voor bestemmingsverkeer

Daarnaast zou een aanvullende actie kunnen zijn het instellen van eenrichtingsverkeer voor een deel van de vesting.


We horen graag welk van de volgende scenario’s uw voorkeur heeft:

 1. Huidige situatie sluisbrug handhaven, vesting blijft voor een ieder toegankelijk
 2. Huidige situatie sluisbrug handhaven, vesting alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer
 3. Afsluiten van de sluisbrug voor al het autoverkeer, vesting blijft voor een ieder toegankelijk
 4. Afsluiten van de sluisbrug voor al het autoverkeer, vesting alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer
 5. Eenrichtingsverkeer op de sluisbrug, vesting blijft voor een ieder toegankelijk
 6. Eenrichtingsverkeer op de sluisbrug, vesting alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer


In alle scenario’s blijven de vesting en sluisbrug toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
Met bestemmingsverkeer wordt bedoeld: bewoners en hun eigen bezoekers.

Mogelijke maatregelen m.b.t. sluisbrug en bestemmingsverkeer

Overige vragen

Naast uw voorkeur voor een scenario zijn we benieuwd naar uw mening over de volgende punten:

 • Wat is bij handhaving wenselijk? Middels camera’s of door (verzonken) palen?
 • Is het wenselijk om parkeren in het centrum alleen mogelijk  te maken voor bewoners en hun bezoekers, of ook voor anderen (en zo ja: welke locatie(s) in de vesting zouden daar dan het beste voor kunnen worden aangewezen)?
 • Wat heeft uw voorkeur: straten met een smalle strook hebben voor auto’s en een breed voetpad, of straten zonder stoepen (met de auto te gast)?
 • Is het wenselijk dat er vaste plekken komen voor laden en lossen bedrijven, of is het beter dat laden en lossen alleen mogelijk is op bepaalde tijden?
 • Is het wenselijk snel fietsers te stimuleren de vesting te mijden, of vindt u dat er fysieke maatregelen tegen de snelheid genomen gaan worden (b.v. drempels, ribbels)?
 • Is de frequentie waarop de bruggen bediend worden nu goed, of is het wenselijk dat er juist vaker of minder vaak bediend wordt?

De enquête kan zowel door leden als niet-leden van de Stadsraad worden ingevuld. Onderaan de enquête heeft u de mogelijkheid snel – en gratis – lid te worden!