De werkgroep MuidenGroen, onderdeel van de stadsraad Muiden, wil Muiden groen en fleurig maken. Wij zijn voor de aanleg van meer en mooier openbaar groen, het behouden en herstellen van eco-vriendelijke natuur, inclusief vogels, insecten, vlinders en andere dieren. Wij willen de bewustwording en betrokkenheid voor groen vergroten bij de gemeente en bij de inwoners van Muiden. Daarbij werken we graag samen met de gemeente, de inwoners en met de lokale ondernemers en boeren/agrariërs.

Via onderstaande korte enquête vragen wij u wat uw groen- en natuur wensen en ideeën zijn. Die kunnen gaan over uw eigen straat, uw wijk, of over onze hele stad met de omliggende schootsvelden en polder! Wij gaan daarna ons best doen om samen met u de wensen en voorstellen met de gemeente te bespreken en -waar mogelijk– gezamenlijk te realiseren.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Is er volgens u genoeg openbaar groen in en om Muiden?
Openbaar groen in en om Muiden kan zijn “natuurlijk” groen, zoals de waterlandtak met waterbuffels en de Diemerscheg, of “cultuur” groen - dat zijn aanlegde perken met struiken en bloemen, geplante bomen met stam e.d.
Zijn er volgens u meer locaties waar extra bomen kunnen worden geplant?
De kleine bossen bij de wijk Mariahoeve en in Muiden west en de nieuwe verlegde Mariahoeveweg worden binnenkort uitgebreid met extra bomen met stam.
Zou u op bepaalde plaatsen ook (bloeiende) planten en/of bloemen willen zien?
In en om de stad Muiden zie we op dit moment in bermen en plantsoenen met name veel gras en struiken. Dit jaar wordt er voor het eerst door de gemeente op een paar plaatsen in Muiden in de maand mei niet gemaaid, zodat er bloemen kunnen bloeien voor insecten en vogels.
Vindt u het een goed idee als er in Muiden speciaal voor vlinders en insecten stukken openbaar groen in het geheel niet worden gemaaid?
In en om de stad Muiden zie we op dit moment in bermen en plantsoenen met name veel gras en struiken. Dit jaar wordt er voor het eerst door de gemeente op een paar plaatsen in Muiden in de maand mei niet gemaaid, zodat er bloemen kunnen bloeien voor insecten en vogels.
Vindt u dat er voldoende wandelpaden zijn in de natuur om Muiden?
Het duurt niet lang meer of de voetgangerstrap vanaf de Spieringbrug is een feit en kan er een rondwandeling langs de Vecht worden gemaakt.
Wilt u op enig moment betrokken zijn bij het gezamenlijk beplanten en onderhouden van het voedselbos?
Er zijn vergevorderde plannen voor een educatief voedselbos (bos met een diversiteit aan eetbare planten, bomen en struiken) voor o.a. schoolkinderen bij de Mariahoeveweg.
Vindt u dat er voldoende aandacht is voor onderhoud van groen in straten, plantsoenen e.d.?
Het groenonderhoud van de gemeente is op een bepaald niveau gebracht, waardoor er veel onkruid is (gladheid bij regen) en het openbaar groen er misschien niet heel verzorgd uitziet.
Bent u al actief betrokken bij één of meerdere vergroenings-acties?
De gemeente ondersteunt een aantal activiteiten die wij als inwoners zelf kunnen oppakken om onze omgeving te vergroenen, zoals tegelwippen (tegels vervangen door groen) en het beplanten en onderhouden van boomspiegels en geveltuintjes.
Wilt u voor de geluidschermen en langs de wegen die parallel aan het geluidscherm lopen, meer groene aanplant zien, zodat de CO2 uitstoot van de auto’s (deels) kan worden geneutraliseerd?
Wie vanuit Muiden richting het Naardermeer, Weesp en het P&R/Maxisterrein kijkt ziet één aaneengesloten geluidscherm, met sporadisch groen en steeds meer graffiti. Bij Muiden gaat de A1 snelweg met 12 rijstroken door het breedste aquaduct van Europa.
Heeft u een opmerking of mening over het oppervlaktewater in uw buurt? (n.b. deze vraag gaat niet over boten, ligplaatsen of havens)
De vesting Muiden en omliggende polder bestaat ook voor een deel uit zogenaamd oppervlaktewater, denk aan de Vecht en de grachten, maar ook de Kadersloot, slootjes achter of naast het huis of poldersloten.
Heeft u interesse in 1 of meer van de volgende onderwerpen:
Bent u lid van de Stadsraad?