Op 19 juni wordt tijdens de Politieke Avond het raadsvoorstel Liggeldverordening Gooise Meren besproken. De bespreking (hierna: het Gesprek) begint om 20.45 uur in de Comeniuszaal van het gemeentehuis.

In het voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd de Liggeldverordening vast te stellen en hierbij geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van ligplaatsvoorzieningen. Maar de raad gaat hierover eerst in gesprek tijdens de Politieke Avond. Het gesprek is bedoeld voor raadsleden om alle meningen en invalshoeken over het onderwerp te verzamelen. Daarna vormen raadsleden pas hun standpunt over het raadsvoorstel.

U bent op 19 juni van harte welkom als toeschouwer op de publiekstribune in de raadzaal. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Ook is het mogelijk de beeldvormende bespreking live te volgen via https://bestuur.gooisemeren.nl/live. Voor het raadsvoorstel (en alle bijlagen) kijkt u op bestuur.gooisemeren.nl.

U kunt uw mening over ditt onderwerp geven door tijdig een email te sturen naar de raadsleden, dit kan via email raadsleden@raadgooisemeren.nl. Ook is het mogelijk om als meespreker aan te schuiven aan tafel tijdens het Gesprek (Aanmelden bij de griffie is nodig). U gaat dan met aanwezige steunfractie- en/of raadsleden in gesprek over het raadsvoorstel tijdens de Politieke Avond.