De gemeente Gooise Meren is al enige tijd bezig met het plan voor de wijk Noord West. Het betreft het gebied tussen de oude Vesting, de Vecht, de nieuwbouwwijk de Krijgsman en de Muidertrekvaart. In en rond de wijk spelen verschillende ontwikkelingen: de bouw van nieuwe woningen in de Krijgsman, de wens voor uitbreiding van strand en haven alsook de wens voor kleinschalige horeca in de Westbatterij. Het verkeer over de weg en het water neemt toe en heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk. In de wijk speelt de herontwikkeling van de lege schoollocatie en vraagt het corporatiebezit aandacht.

De gemeente wil deze ontwikkelingen in samenhang bekijken en antwoord geven op de vraag: hoe gaan we met al deze ontwikkelingen om en wat is er nodig om te zorgen dat Muiden Noord West als wijk sterk, levendig en leefbaar is?

In 2023 is een zogenaamde Kadernota vastgesteld, met kaders voor het project. Op dit moment wordt gewerkt aan een Masterplan, waarin wordt beschreven wat er op de lange termijn bereikt moet worden en hoe dat te doen.

Klankbordgroep
Bij de ontwikkeling van het Masterplan is een klankbordgroep betrokken, waar ook de Wijkraad Noord West van de Stadsraad aan deelneemt. Zorgpunten die o.a. aan de orde zijn gekomen betreffen de achteruitgang van de wijk en de situatie m.b.t. verkeer en parkeren (o.a. bij Westbatterij).

Inloopavond Masterplan 5 september
De gemeente organiseert op donderdag 5 september 2024 een inloopavond over het Masterplan. U bent dan welkom in de gymzaal van de PC Hooftschool. Daar kunt u vragen stellen over het plan en het vervolg. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen. De tijd volgt nog.

Vragen en informatie?
Informatie over het project vindt u op de website van de gemeente.
Vragen aan de gemeente stellen kan via deze pagina.
Ook kunt u terecht bij onze wijkraad Noord West via email: noordwest@stadsraadmuiden.nl