Op deze pagina kunnen de wijkraden en werkgroepen activiteiten opgeven voor het werkplan. Dit werkplan is tevens de basis voor de subsidieaanvraag voor volgend jaar. Het formulier kan meerdere keren gevuld worden (voor elke activiteit één keer). Opgeven van activiteiten is mogelijk tot en met 12 juli.

Na 12 juli worden de activiteiten verzameld en verwerkt tot het werkplan, inclusief een voorstel voor het nieuwe budget.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Uw naam
Wijkraad of Werkgroep
Welke activiteit betreft het?