Op 2 april hebben Monika en Carla van de wijkraad Zuid West, samen met Natasja die heeft meegedacht en het onderwerp prachtig vorm heeft gegeven, een bijeenkomst gehad in het speeltuintje van De Werven. Met Liselore Thijs en Corrie Wiegmans van de gemeente is het ontwerp voor een opknapbeurt van het speeltuintje besproken. De wijkraad heeft uitleg en toelichting gegeven en informatie gekregen over de mogelijkheden en budget.

De uitvoering staat gepland voor 2025 en in september 2024 zullen we weer contact hebben. De wijkraad, inclusief Mark Raming, gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om subsidie te krijgen.
Wordt vervolgd.