In de raadsvergadering van 6 november 2023 is de Nota van Uitgangspunten ‘Vestingwallen Muiden fase 2’ behandeld. De nota is goedgekeurd, met een tweetal aanpassingen:

  1. Er komen geen ligplaatsen voor kleine vaartuigen bij het Muizenfort. Noot: uit een eerdere enquête van de Stadsraad bleek dat een meerderheid van de respondenten daar ook geen voorstander van was.
  2. Bij de herinrichting van het Vestingplein komt een goede wandelroute geschikt voor rolstoelen, kinderwagens en minder validen. Dit als alternatief voor de route over de vestingwallen, die door de trappen niet voor deze gebruikers toegankelijk is.

Hieronder vindt u de nota van uitgangspunten en de twee bijlagen.

Nota van uitgangspunten Vesting Muiden fase 2 (15 downloads ) Nota van uitgangspunten Vesting Muiden fase 2 - bijlage 1 (9 downloads ) Nota van uitgangspunten Vesting Muiden fase 2 - bijlage 2 (16 downloads )