Het project Herinrichting P1 en uitbreiding Muiderbos start begin volgend jaar. Het werk is in aanbesteding. De geselecteerde aannemers moeten een plan opstellen hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe ze tijdens het werk voldoende parkeerplaatsen beschikbaar houden. De beoordeling van de plannen bepaalt onder andere welke aannemer het werk mag uitvoeren. De werkzaamheden zullen naar verwachting in januari 2024 starten en naar verwachting eindigen in april/mei 2024.

Een onderdeel van de uitvraag is dat we zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Zo worden oude klinkers en het zand dat overblijft door de verlaging van het terrein, afgevoerd naar een depot bij de Mariahoeveweg. Deze materialen kunnen dan later gebruikt worden in het project Schootsvelden Zuidoost. Het uitkijkpunt over de Waterlandtak is klaar en wordt bereikbaar na oplevering van dit project.

(bron: nieuwsbrief gemeente Gooise meren)