Het bestemmingsplan Schootsvelden Zuidoost is onherroepelijk geworden. Hiermee is het herstel van de historische landschapsstructuur van de schootsvelden, het herstel van het aanzicht van Muiden, het verleggen van de Mariahoeveweg en het verlagen en vergroten van de parkeerplaats P2 mogelijk gemaakt.  

Het projectteam heeft voorgesteld om de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de Spieringbrug tot aan de Zuidpolderweg mee te nemen in het project Schootsvelden Zuidoost (zie foto).

De gemeenteraad is positief, maar heeft een amendement aangenomen. Dit amendement bepaalt dat de huidige Mariahoeveweg pas weggehaald mag worden als de gevolgen voor het handhaven van de weg als busroute of extra wandel- en fietsroutes duidelijk zijn. De gevolgen worden op dit moment bij de Provincie en Connexxion onderzocht. 

Ondertussen is de gemeente bezig met het afronden van de grondoverdracht van Rijkswaterstaat. Hiermee komen alle wegen en parkeerplaats in bezit van de gemeente. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn op een vergevorderd punt en vergunningen zijn verleend. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in de zomer van 2024 starten. De eerste fase van het project is het aanleggen van een tijdelijk parkeerterrein, het ontmantelen en afgraven van P2 en zand daarvan gebruiken voor het voorbelasten van het trac√© van de nieuwe Mariahoeveweg. 

(bron: nieuwsbrief gemeente Gooise meren)