Het project Natuurboulevard gaat over een ecologische en recreatieve verbinding over de dijk langs het IJmeer en Gooimeer tussen Diemen en Muiderberg.

OP 23 januari jl. werd een Informatie- en participatieavond over dit onderwerp gehouden. Aan de orde kwamen o.a. de stand van zaken, het strandje, de mogelijke locatie voor een nieuwe vogelhut en het gebied Muiderslot-Muiderberg.

Informatie over het project is te vinden op de website van de gemeente.
Het verslag kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Verslag Natuurboulevard januari 2024 (28 downloads )