Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek heeft de ontwerp locatiebesluiten met de aanwijzing van de locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk (rest)afval vastgesteld. Voor Muiden betreft dat de locatie ’t Anker / Nooit Gedacht in de Mariahoeve.

Download onderstaand document voor meer informatie.
Ondergrondse verzamelcontainer Mariahoeve februari 2024 (14 downloads )