In november 2023 vond een eerste discussieavond plaats met inwoners van Muiden over de kansen en (on)mogelijkheden van een autoluwe vesting. Tijdens deze zeer druk bezochte avond, heeft de Werkgroep Verkeer van de Stadsraad de knelpunten die veel inwoners van Muiden ervaren in de vesting benoemd. Een constructieve discussie met de grote groep aanwezige inwoners volgde.

Enquête
Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken is vervolgens een enquête onder alle leden van de Stadsraad verspreid en ook beschikbaar gesteld via verschillende buurt app-groepen en andere kanalen. Met een respons van 482 inwoners, bijna 10% van de Muidense bevolking, is er zeer goed gereageerd op onze oproep waarbij veel inwoners gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun wensen en ideeën nader toe te lichten.
De uitkomsten van de online vragenlijst zijn door de werkgroep gebundeld in een duidelijk rapport, met als bedoeling om een aanzet te geven voor het project Muiden Autoluw van de gemeente.

Hoe verder?
Het rapport zal op 4 april a.s. aan de gemeente worden aangeboden. Vervolgens zal een datum bepaald worden voor een bewonersavond, waar de Werkgroep Verkeer de uitkomsten van de online enquête in meer detail zal toelichten en we vooruit kunnen kijken naar het vervolgproces vanuit de gemeente.

Via onderstaande links kunt u het rapport en de “ruwe” enquêteresultaten downloaden:

Rapport Muiden autoluw maart 2024 (196 downloads )
Resultaten enquête Muiden autoluw januari 2024 (65 downloads )