Het Programma Verder met de Vesting Muiden start met het ontwerpproces van de Oostelijke Vestingwallen en Vestingplein Muiden fase 2. De Nota van Uitgangspunten is afgelopen december vastgesteld. Nu deze is vastgesteld wordt gestart met het ontwerpproces van het herstel van de Oostelijke vestingwal en de herinrichting van het Vestingplein. Er wordt in stappen gewerkt: eerst een Voorlopig ontwerp en daarna een Definitief Ontwerp.

Het doel is een compleet herstel van de vestingwallenstructuur, zodat Muiden als geheel beleefbaar wordt als onderdeel van de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie, Unesco Werelderfgoed. De hoogte van de vestingwallen wordt in goed overleg met aanwonenden verkend. Een belangrijk onderdeel van de opdracht is de herinrichting van het Vestingplein als representatieve entree waar mensen graag komen, met ruimte voor ondernemers, evenementen en activiteiten. Het uitgangspunt is het halveren van het aantal parkeerplekken bij het Vestingplein tot 20 plekken. Herstel van de vestinggracht rondom het Muizenfort is ook meegenomen.

De Stadsraad zal deelnemen aan de Klankbordgroep.
Meer informatie over het project is te vinden via deze link.