Isolde Zandee is een petitie gestart betreffende de Korte Muiderweg.
U kunt de petitie hier vinden.

De volledige tekst luidt:

Wij
Bewoners Weesp inclusief Weespersluis en Muiden, inclusief de Krijgsman en dagelijkse gebruikers van de weg

constateren
Dat het ontwerp voor de Korte Muiderweg in Weesp:

  • Niet voldoet aan het aangenomen Groenbeleidsplan van oktober 2021.
  • Onveilig is voor wandelaars en (snel)fietsers.
  • Ongezond is voor huidige en nieuwe aanwonende bewoners door te weinig behoud van en aanplanten bomen gezien de verwachte verkeersbelasting qua omvang en snelheid.
  • Huidige Landschap bepalende bomenrijen als aangezicht van Weesp meer behouden moet en kan worden.
  • 2 jaar sluiting te lang is en te veel overlast geeft.

en verzoeken

  • Het ontwerp en organisatie aan te passen, rekeninghoudend met bovengenoemde constateringen.
  • Vergunningstraject geplande bomenkap direct daartoe uit te stellen en te wijzigen.
  • Huidige bomen direct te verzorgen voor gezondheid en behoud.
  • Uitvoeringstraject te verkorten.
  • Bij sluiting van de Korte Muiderweg maatregelen te nemen om ook chaos en overlast op de Lange (!) Muiderweg te voorkomen met het oog op veiligheid recreanten en bewoners.