Aannemer Reimert uit Almere heeft de aanbesteding gewonnen en begint op 8 januari 2024 met de werkzaamheden. Automobilisten worden geïnformeerd met tekstborden.

De uitvoering gaat gefaseerd. Het voorste deel, naast de brandweerkazerne wordt eerst aangepakt. Op het achterste deel kan er dan worden geparkeerd. Als het voorste deel klaar is wordt de situatie omgedraaid: er kan dan op het voorste heringerichte deel worden geparkeerd. Het achterste deel wordt dan afgezet en heringericht en worden er bomen geplant. Als laatste wordt de aansluiting op de Weesperweg aangepakt. De aannemer informeert de omwonenden over de aanpak. De gebruikers van het parkeerterrein worden met borden geïnformeerd. De oude klinkers en het overtollig zand wordt afgevoerd naar het depot bij de Mariahoeveweg om daar later te worden hergebruikt. Er komen op het parkeerterrein 6 openbare laadplekken voor elektrische auto’s en er komt duurzame LED verlichting.

De gemeente verwacht dat begin mei 2024 de werkzaamheden zijn afgerond.
Klik hier voor meer informatie over het project of klik op onderstaande link voor de flyer.

Informatiebrief P1 fase 1 (24 downloads )