Afgelopen april 2023 is de kadernota vastgesteld in de raad van Gooise Meren. De planning van de gemeente was om na de zomer te starten met het masterplan waarin meer inhoudelijke keuzes voor de wijk gemaakt gaan worden. Echter, er loopt momenteel een onderzoek van de corporatie G&O voor het masterplan. Dit onderzoek is echter nog niet ver genoeg om als uitgangspunt te dienen voor het masterplan. Daarom heeft de gemeente besloten begin volgend jaar 2024 te starten met het masterplan.

Wel onderzoekt de gemeente al diverse zaken die bijdragen aan een toekomstig masterplan. Zo worden bijvoorbeeld de mogelijke scenario’s voor parkeren in de toekomst bij de Westbatterij en de KNZ&RV onderzocht in overleg met de stakeholders.

Klik op onderstaande link om de raadsmededeling over dit onderwerp te bekijken.

Muiden Noord West voortgang (1105 downloads )